ကဗ်ာ

ကဗ်ာ (1)

Saturday, 14 January 2012 18:07

သင္ေသသြားေသာ္

Written by

ေၾသာ္ .. လူ႔ျပည္ေလာက၊ လူ႔ဘဝကား

အိုရ နာရ၊ ေသရဦးမည္
မွန္ေပသည္တည့္။

သို႔တၿပီးကား၊ သင္ ေသသြားေသာ္
သင္ဖြားေသာေျမ၊ သင္တို႔ေျမသည္
အေျခတိုးျမင့္၊ က်န္ေကာင္းသင့္၏။

သင္၏မ်ဳိးသား၊ စာ စကားလည္း
ႀကီးပြားတက္ျမင့္၊ က်န္ေကာင္းသင့္၏။

သင္ ဦးခ်၍၊ အမွ်ေဝရာ
ေစတီသာႏွင့္၊ သစၥာအေရာင္
ဉာဏ္တန္ေဆာင္လည္း
ေျပာင္လ်က္ ဝင္းလ်က္ က်န္ေစသတည္း။    ။

 

--ေဇာ္ဂ်ီ

   ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ အိုးေဝမဂၢဇင္း

You are here: Home အထူးက႑ Special Section အမိေျမသို႔အလြမ္းေျပ Nostalgia ကဗ်ာ Poems