Thursday, 30 June 2016 00:00

☮ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္းမွ ေနာင္ေထာဝ္ ပရဟိတေဘာ္ဒါေဆာင္ရွိခေလးမ်ားအတြက္ လွဴဒါန္း(ဇြန္ ၁၈/၂ဝ၁၆) ☮

☮ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္းမွ ပရဟိတေဘာ္ဒါေဆာင္ရွိခေလးမ်ားအတြက္ လွဴဒါန္း(ဇြန္ ၁၈/၂ဝ၁၆) ☮

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းနဲ႔ကယားျပည္နယ္အစပ္မွာ စစ္ေဘးေၾကာင့္မိဘမဲ့ေတြျဖစ္ၾကရတဲ့ခေလးေတြ တြက္
ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ပန္းပ်ိဳးလက္(ေနာင္ေထာဝ္)ေဘာ္ဒါေဆာင္ရွိ ခေလးမ်ားအတြက္ အေဆာင္သစ္၏ သံမံတလင္းေပၚတြင္ သစ္သားၾကမ္းခင္းမ်ားျဖင့္ အိပ္စက္ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္း ဌာနခြဲအသီးသီးမွ မိသားစုမ်ားက အလွဴေငြ(၇)သိန္း (၃)ေသာင္း (၆)ေထာင္တိတိကို ေထာက္ပံ့ လွဴဒါန္း ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇြန္လ(၁၄)ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္ေထာင္ဝ္ေက်းရြာသို႔ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္းမွ ကိုသန္းႏိုင္ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ပန္းပ်ိဳးလက္(ေနာင္ေထာင္ဝ္)ေဘာ္ဒါေဆာင္တြင္ စစ္ေဘးေၾကာင့္ဒုကၡေရာက္ေနၾကရေသာ ခေလးငယ္မ်ားကိုေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ပအိုဝ္တ္ုင္းရင္းသား(၅၁) ကယားတိုင္းရင္းသား(၅၀)တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ မိဘႏွစ္ပါးလံုးမရွိၾကေတာ့သူမ်ား ၊ မိဘတဦးတည္းသာရွိသူမ်ား ဝမ္းစာေရးပင္ခက္ခဲေနေသာ အလြန္ဆင္းရဲေသာမိသားစုမ်ားမွခေလးငယ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ စာသင္ေက်ာင္းမရွိေသာေတာေတာင္အတြင္းမွ ထိုခေလးငယ္မ်ားကို ပန္းပ်ိဳးလက္(ေနာင္ေထာင္ဝ္)ပရဟိတအသင္းမွ ေဘာ္ဒါေဆာင္တခုတည္ေထာင္၍ ေနစရာ စားစရာမ်ား ေက်ာင္းစားရိတ္ႏွင့္ ေက်ာင္းတက္ႏိုင္ေရးကိစၥမ်ား ၊ ေက်ာင္းတြင္သင္ၾကားခဲ့ေသာစာမ်ားကို ထပ္မံရွင္းလင္းသင္ျပျခင္းမ်ားကို ေစတနာလုပ္အားရွင္မ်ား ေစတနာအလွဴရွင္မ်ားျဖင့္ တာဝန္ယူ ေစာင့္ေရွာက္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
ခေလးမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့ရၿပီး ေဘာ္ဒါေဆာင္ဆရာမႀကီးေဒၚေအးမိ ႏွင့္ အက်ိဳးေဆာင္လူႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးခင္ေဇာ္ ၊ ဦးေတာင္ႀကီး ၊ ဦးေတာက္ထြန္း ၊ ဦးထြန္းေအာင္ ၊ ဘ႑ာေရးမွဴးေဒၚေကသီျမင့္ တို႔က အေျခအေနအားလံုးကိုရွင္းျပၾကပါသည္။
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအႀကီးမ်ားက ခေလူငယ္(၅)ဦးက်စီ တာဝန္ယူထိမ္းသိမ္း အဝတ္ေလ်ာ္ လုပ္ေပးၾကပါတယ္။ အလွည့္က် မီးဖိုေဆာင္ ခ်က္ျပဳတ္ေရးကူၾကရပါတယ္။
ပန္းပ်ိဳးလက္(ေနာင္ေထာဝ္)ပရဟိတေဘာ္ဒါေဆာင္ေျမေနရာမွာ(၁၂)ဧကက်ယ္ပါသည္။ ယခင္ကတပ္မွဴးတဦးပိုင္ဆိုင္ခဲ့ၿပီး၊ ထိုသူမွစြန္႔လႊတ္သြားေသာေနရာကို က်န္လူမ်ားက လိုခ်င္ရာမ်ားဖ်က္ဆီးယူေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ အနီးနားရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွ ဆရာေတာ္အားသိမ္းပိုက္ေတာ္မူရန္ေလ်ာက္ထားၾကၿပီး၊ ဆရာေတာ္လက္ေအာက္ေရာက္သြားခ်ိန္တြင္ ခေလးမ်ားအတြက္ ေဘာ္ဒါေဆာင္လုပ္ႏိုင္ေစရန္ ဆရာေတာ္မျွပန္လည္စြန္႔လွဴခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပို၍ကံေကာင္းသည္မွာ ယခင္တပ္မွဴးမွ ေနရာေကာင္းကိုယူ၍ ျပဳျပင္ထားသျဖင့္ သံုးေရအဆင္ေျပပါသည္ ေသာက္ေရကိုႀကိဳခ်က္ၿပီးမွေသာက္သံုးေစပါသည္။ ထမင္းကို ေပါင္းအိုးျဖင့္ခ်က္ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္မီးကို ေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္မွရရွိပါသည္။ ခေလးမ်ားပိုမိုမ်ားလာ၍ အေဆာင္သစ္ေဆာက္လုပ္၍ ၿပီးခါနီးပါၿပီ။ သံမံတလင္းအခင္းေပၚတြင္ ေနထိုင္အိပ္စက္၍မျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ခေလးမ်ားေနထိုင္၍မရေသးျဖစ္ေနပါသည္။ ထိုကိစၥအတြက္ သစ္သားၾကမ္းခင္းလုပ္ေပးႏိုင္ေစရန္ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္းမိသားစုမ်ားမွ စုေပါင္းကူညီလွဴဒါန္းၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေဘာ္ဒါေဆာင္ခေလးမ်ားစားေသာက္ေရးအတြက္ (၁၆)မိုင္ေဝးေသာ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕သို႔(၅)ရက္တစ္ႀကိမ္ေစ်းထြက္ဝယ္ရပါသည္။ ရြာသို႔ကားျဖင့္ပို႔ရန္အဆင္မေျပေသာေန႔မ်ားတြင္ စားစရာအသီးအရြက္မ်ားပ်က္စီးကုန္ပါသည္။ ေဘာ္ဒါေဆာင္အတြက္ ေစ်းဝယ္ရန္ႏွင့္ခေလးမ်ားေက်ာင္းသြားရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားသံုးႏိုင္ရန္ ကားေလး(၁)စီးအထူးလိုအပ္ေနေၾကာင္းသိရပါသည္။
တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ ၊ စုေပါင္း၍ျဖစ္ေစ ၊ အဖြဲ႕လိုက္ျဖစ္ေစ လွဴဒါန္းျခင္းျဖင့္၎ ။ ပရဟိတအသင္းငယ္မ်ားသို႔ ကားမ်ားရရွိႏိုင္ရန္ အလွဴရွင္ရွာေဖြလွဴဒါန္းေပးလ်က္ရွိေသာ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)ထံသို႔ ကူညီတင္ျပေပးျခင္း စေသာ ကူညီေစာင္မမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံလိုပါသည္။
ပန္းပ်ိဳးလက္(ေနာင္ေထာင္ဝ္) ေဘာ္ဒါေဆာင္ဆရာမႀကီးႏွင့္ အမႈေဆာင္မ်ား၏ ပရဟိတအက်ိဳးေဆာင္စိတ္ထက္သန္မႈမ်ား ၊ ေဘာ္ဒါေဆာင္ခေလးမ်ားအေပၚေစတနာေမတၱာႀကီးစြာထားရွိမႈမ်ား ၊ အလွဴေငြကို စာရင္းဇယား ေဘာက္ခ်ာ ဘ႑ာေရးမွဴးစသည္ျဖင့္ စနစ္တက် ထားရွိသံုးစြဲမႈမ်ားကို ေလးစားစြာေတြ႕ျမင္သိရွိခဲ့ရပါသည္။
က်ေနာ္၏ခရီးစဥ္ကို အစစအရာရာကူညီခဲ့ၾကေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ကိုတင့္ေဝမိသားစုမ်ား ကိုဂ်ိမ္းစ္လင္းထြန္းမိသားစုမ်ား ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွ ဦးဘုန္းႏိုင္ ၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕မွ ကိုေနမိုးေအာင္ 9 Generation Force (Travel & Tours) ႏွင့္ အလွဴရွင္ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္းမိသားစုမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
ခေလးတိုင္း အနာဂတ္လွပၾကပါေစ။
ပန္းပ်ိဳးလက္(ေနာင္ေထာဝ္) ပိုမိုေအာင္ျမင္ပါေစ။
သန္းႏိုင္

အလွဴရွင္မ်ားမွာ - အယ္လ္ေအဌာနခြဲမွ ကိုဘိုဘို+မယဥ္မင္းဟန္(၅)ေသာင္း(၉)ေထာင္ ၊ ဖေလာ္ရီဒါဌာနခြဲမွ ကိုရဲဝင္းႏိုင္+မဟန္စုယဥ္(၁)သိန္း ၊ ဖေလာ္ရီဒါဌာနခြဲရံပံုေငြမွ(ေဒၚလာႏွစ္ရာအတြက္)(၂)သိန္း(၃)ေသာင္း(၆)ေထာင္ (ကိုစိန္ျမင့္ေအာင္ ၊ ကိုေမာင္စိုး ၊ ကိုဘိုဘို ၊ ကိုေနဝင္းထြန္း ၊ ကိုဂ်ိမ္းစ္လင္းထြန္း ၊ ကိုရဲဝင္းႏိုင္ ၊ မဟန္စုယဥ္ ၊ ကိုသန္းႏိုင္) ၊ ဖေလာ္ရီဒါဌာနခြဲမွ ကိုဂ်ိမ္းစ္လင္းထြန္း+မဝင္းစႏၵာစန္း(၅)ေသာင္း(၂)ေထာင္(၅)ရာ ၊ ကိုသန္းႏိုင္(၅)ေသာင္း(၂)ေထာင္(၅)ရာ ။ ကိုေက်ာ္ဝဏၰ+မမိုးခ်ိဳသင္း(ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္း ၊ LA ဌာနခြဲ) (၁)သိန္း(၁)ေသာင္း(၈)ေထာင္ ။ (ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္းမိသားစုမ်ား ၊ အရီဇိုးနားဌာနခြဲ) (၁)သိန္း(၁)ေသာင္း(၈)ေထာင္ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

(ပန္းပ်ိဳးလက္(ေနာင္ေထာဝ္)သို႔ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းရန္ - ဦးခင္ေဇာ္ ဒုတာဝန္ခံ 09799125240 / 09253933474 ။ ေဘာ္ဒါေဆာင္ဖုံး 09783250511)

Ref. & Credit:
https://www.facebook.com/than.naing.9047/posts/1080417965368878
Last modified on Thursday, 30 June 2016 00:15

Image Gallery

View the embedded image gallery online at:
http://citizenofburma.org/index.php/documentations/news/item/339-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD#sigProGalleria2e52f5a149
You are here: Home သတင္းႏွင့္မွတ္တမ္း Documentations သတင္းမ်ား News ☮ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္းမွ ေနာင္ေထာဝ္ ပရဟိတေဘာ္ဒါေဆာင္ရွိခေလးမ်ားအတြက္ လွဴဒါန္း(ဇြန္ ၁၈/၂ဝ၁၆) ☮