ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္း ယူတီကာ ဌာနခြဲ ဖြဲ႔စည္း ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုတို႔ကို သေဘာတူႏွစ္သက္သျဖင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ယူတီကာရွိ မိတ္ေဆြမ်ားက ‘ယူတီကာ ဌာနခြဲ’ကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ယူတီကာဌာနခြဲကို ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္း၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအတိုင္း ေကာ္မတီ ၄ ရပ္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယူတီကာ ဌာနခြဲတာဝန္ခံအျဖစ္ ဦးစိန္တင္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကၿပီး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔တြင္ ဝင္ေရာက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္…
ေက်ာင္းသားသပိတ္တိုုက္ပြဲအေပၚ ျပည္သူ႕ဂုုဏ္ရည္အသင္း၏သေဘာထားထုုတ္ျပန္ခ်က္   ရက္စြဲ - ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၄ ရက္     ၁။       လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေထြေထြယိုယြင္းခြ်တ္ၿခံဳက်မႈသည္ ပညာေရးအဆင့္အတန္းနိမ့္ပါးခဲ့ရမႈတြင္ အေျခခံသည္ဟု ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ယံုၾကည္သည္။   ၂။       တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးအဆင့္အတန္းသည္ ပညာရွင္မ်ား ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္     လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ရွင္သန္ဖြ႔ံၿဖိဳးႏိုင္ရမည္။   ၃။       သမိုင္းအစဥ္အလာႀကီးမားခဲ့ေသာ  …
  ပဥၥမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ ဂုဏ္ျပဳပြဲက်င္းပမည့္ရက္ ေၾကညာျခင္း  ေန႔စြဲ - ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၅ ရက္                       ျမန္မာျပည္တြင္း၌  ေစတနာ့ဝန္ထမ္း  လူမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအား ၎တို႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ ေလးစားဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ပါေၾကာင္း…
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမိသားစုမ်ား၏ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၁/၂ဝ၁၄-ဆုုေပးပြဲ) ေန႔စြဲ - ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁) ရက္ ျမန္မာျပည္တြင္း၌ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စြမ္းစြမ္းတမံ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားကို ျပည္ပေရာက္ တိုင္းရင္းသား ျမန္မာမိသားစုမ်ားက ေလးစားဂုဏ္ယူ ဝမ္းေျမာက္ပါေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ျပသေသာ  ျပည္သူ႔ ဂုဏ္ရည္ဆုျဖင့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွ စတင္ကာ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္သူ႕ ဂုုဏ္ရည္ဆုုရရွိသူကိုု…
ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၁/၂၀၁၃)ေန႔စြဲ - ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၁ ရက္ ျမန္မာျပည္တြင္း၌ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စြမ္းစြမ္းတမံကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားကို ျပည္ပေရာက္ တိုင္းရင္းသား ျမန္မာမိသားစုမ်ားက ေက်းဇူးတင္ဂုဏ္ယူဝမ္းသာပါေၾကာင္းေဖာ္ထုတ္ျပသေသာ  ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ဆုျဖင့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွ စတင္ကာ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ဆုရွင္အျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းခြင့္ကိုကန္႔သတ္မထားဘဲ အဆင့္ဆင့္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုး ဆန္ခါတင္ငါးဦးကို အင္တာနက္မွဆႏၵမဲမ်ားခံယူသည့္ ပံုစံကိုအသံုးျပဳေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ…
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၅)ရက္         ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္း (ကိုရီးယားဌာနခြဲ)သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွဂုဏ္ျပဳထိုက္ေသာ လူမႈေရးသူရဲေကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ဂုဏ္ျပဳသြားရန္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ အကူအညီလိုအပ္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားကို အားေပးကူညီသြားရန္ ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စတုတၳအႀကိမ္ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ဆုေပးပြဲအခမ္းအနားကို ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၊ ပူခၽြန္းၿမိဳ႕ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။          ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲ…
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တဘာၤလ (၁၂)ရက္ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္း (ကိုရီးယားဌာနခြဲ) အျဖစ္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ဖြဲ႔စည္းလႈပ္ရွားခဲ့သည္မွာ တစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ ဂုဏ္ျပဳထိုက္ေသာ လူမႈေရး သူရဲေကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ဂုဏ္ျပဳသြားရန္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ အကူအညီလိုအပ္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားကို အားေပးကူညီသြားရန္ ဆိုသည့္အတိုင္း တစိုက္မတ္မတ္ျဖင့္ ကိုရီးယားဌာနခြဲအဖြဲ႔ဝင္မ်ား လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္း (ကိုရီးယားဌာနခြဲ)၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္း ကိုရီးယားႏိုင္ငံအတြင္းရွိ…
ျမန္မာျပည္ရခိုင္ေဒသရွိလူထု၏ လတ္တေလာဒုကၡေရာက္ေနမႈမ်ားကိုကူညီေရးအစီအစဥ္ ျမန္မာျပည္အေနာက္ဘက္ပိုင္းရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္အဓိက႐ုဏ္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသတြင္းရွိမိသားစုမ်ားမွာ အိုးအိမ္မ်ားစြန္႔ခြာၾက ရၿပီး၊ စားဝတ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရးစသည့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာဆင္းရဲဒုကၡမ်ားေရာက္လ်က္ရွိၾကသည္ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရိွ ျမန္မာမိသားစုမ်ားအားလံုး သိရွိၾကၿပီးျဖစ္သည္ဟုယံုၾကည္ပါသည္။ ထိုသို႔ဆိုးဆိုးရြားရြား ဒုကၡေရာက္ေနၾကေသာ ရခိုင္ေဒသရွိ လူထုမ်ားကို မည္သူမဆို ဂ႐ုဏာထား လႉဒါန္းကူညီႏိုင္ၾကပါသည္။ ဖေလာ္ရီဒါမွေစတနာရွင္ျမန္မာမိသားစုမ်ားအတြက္ ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္ျပည္သူ႕ဂုဏ္ရည္ဌာနခြဲမွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပး သြားပါမည္။ အလႉေငြမ်ားကိုတာဝန္ယူလက္ခံေပးၿပီး တိက်ေသခ်ာေသာအထင္ကရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတဆင့္ ဒုကၡေရာက္ ေနသည့္ ရခိုင္ေဒသမွလူထုထံ တိုက္႐ိုက္ေပးအပ္သြားပါမည္။ အလႉရွင္အမည္စာရင္းႏွင့္အတူ…
Page 1 of 2
You are here: Home သတင္းႏွင့္မွတ္တမ္း Documentations ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ Announcements