ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာျမန္မာမ်ား

Category Videos

View Video
837 Views
မိဘႏွစ္ဦးစလံုးက AIDS...
View Video
814 Views
ဦးရန္ႏိုင္ေအာင္ (ေခၚ)...
View Video
870 Views
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ...
View Video
857 Views
၁၉၅၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၅...
View Video
834 Views
၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၁...
You are here: Home သတင္းႏွင့္မွတ္တမ္း Documentations မွတ္တမ္းမ်ား Records ဗီဒီယိုမ်ား Videos Videos Video Categories ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာျမန္မာမ်ား