လက္႐ိွ ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ား

ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ေဖ (ခ) ေဒၚေရႊဇီးကြက္ ကို အဖ ဦးေဌးေအာင္ေဖ၊ အမိ ေဒၚတင္တင္လတ္ တို႔က ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ရူူပေဗဒ အထူးျပဳျဖင့္ သိပၸံဘြဲ႕ ရရွိခဲ့သည္။…
အမွတ္ ၃၈၊ ကုိယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တြင္ တည္ရွိေသာ ‘ဇီ၀ိတဒါန သံဃာ့ေဆး႐ံုႀကီး’ကို ၿဗိတိသွ်ကုိလုိနီလက္ထက္ ၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ေဆးေပးခန္းကေလးမွ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းကာလတြင္ လူမ်ဳိး ဘာသာအလိုက္ အေနာက္ႏုိင္ငံေဆး၀ါးျဖင့္…
ဦးရန္ႏိုင္ေအာင္ (ေခၚ) ဦးဖိုးျဖဴကို ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ အဖ ဦးၾကည္သိန္း (တရားရံုးေရွ႕ေန) ႏွင့္ အမိ ေဒၚမိမိေလး (အထက္တန္းျပဆရာမ) တို႔က ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၄…
အမည္ရင္း ဦးသူရ (ေခၚ) ဇာဂနာသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဇာတိျဖစ္ပါသည္။ ဦးဇာဂနာကို အဖ ဦးေအာင္သိန္း (စာေရးဆရာႀကီးနန္းညြန္႔ေဆြ)ႏွင့္ အမိ သခင္မ ေဒၚလွၾကည္ (စာေရးဆရာမႀကီး ေဒၚၾကည္ဦး) တို႔က ၁၉၆၁  ခုႏွစ္၊  ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္…
မျဖဴျဖဴသင္းကို ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ အေျခခံပညာ အထက္တန္းစာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္(လႈိင္နယ္ေျမ)၌  တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ ၁၉၉၆…
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လူမႈအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔ကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဤသို႔ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ရန္ အဓိက တိုက္တြန္းခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ စတင္ဖြဲ႔စည္းစဥ္က တာဝန္ယူခဲ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ - ဥကၠ႒ -…
You are here: Home ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာျမန္မာမ်ား Honorable Citizens လက္႐ိွ ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ား current activists