လက္႐ိွ ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ား

ျမန္မာႏွစ္ ၁၂၉၈ ခု၊ တေပါင္းလျပည့္ (ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္) အဂၤါေန႔၌ ပဲခူးတိုင္း၊ သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ပုတီးကုန္းၿမိဳ႕တြင္ ဖြားျမင္သည္။ အဖ ဦးေမာင္ညိဳ၊ အမိ ေဒၚသန္းတင္တို႕ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၄…
You are here: Home ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာျမန္မာမ်ား Honorable Citizens လက္႐ိွ ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ား current activists