Friday, 16 March 2012 07:19

ရန္ကုန္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဇီဝိတဒါန သံဃာ့ေဆး႐ုံႀကီး

အမွတ္ ၃၈၊ ကုိယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တြင္ တည္ရွိေသာ ‘ဇီ၀ိတဒါန သံဃာ့ေဆး႐ံုႀကီး’ကို ၿဗိတိသွ်ကုိလုိနီလက္ထက္ ၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ေဆးေပးခန္းကေလးမွ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းကာလတြင္ လူမ်ဳိး ဘာသာအလိုက္ အေနာက္ႏုိင္ငံေဆး၀ါးျဖင့္ ကုသေပးေသာ ဟိႏၵဴ ရာမာခရစ္ရွာနာ ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆး႐ံု၊ မူဆလင္ကုသုိလ္ျဖစ္ ေဆးခန္း၊ ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳ ေဆးရံု စသည့္တို႔ ႐ွိေနခဲ့ရာ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ လူမႈေရးစိတ္ဓာတ္႐ွိၿပီး၊ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားသူ အၿငိမ္းစားအေရးပိုင္ ဦးဘေအးက ၎ႏွင့္ စိတ္တူ သေဘာတူ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ညိႇႏႈိင္းကာ ဗဟန္းၾကားေတာရလမ္း႐ွိ ၎ပုိင္ ဇရပ္ အမွတ္ ၇၃ တြင္ အေနာက္တိုင္းေဆး၀ါးျဖင့္ ကုသေပးသည့္ ဇီ၀ိတဒါနေဆးခန္းကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ေဆးေပးခန္းတည္ေထာင္သူတို႔၏ မူလရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ “လူမ်ိဳး မေ႐ြး၊ ဘာသာ မေ႐ြး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ အဆင့္အတန္းမေ႐ြး၊ က်ားမ မေ႐ြး၊ လာလာသမွ် မက်န္းမာသူ ဂိလာန ပုဂၢိဳလ္ဟူသမွ်ကို အခမဲ့စမ္းသပ္ ေဆး၀ါးကုသ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းရန္” ျဖစ္သည္။ ေဆးခန္း စတင္ဖြင့္လွစ္စဥ္က ျပည္သူမ်ား၏ အလွဴေငြမ်ားႏွင့္ ေဆးပညာ႐ွင္မ်ား၊ ေစတနာ႐ွင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ လုပ္အားဒါနအေပၚ အေျချပဳခဲ့ရာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ေစတနာေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ျပည္သူမ်ား၏အားေပးမႈေၾကာင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ဂ်ပန္ေခတ္ကာလတြင္လည္း တည္တံ့ခဲ့သည္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ မူလဦးေဆာင္သူ ဦးဘေအး ကြယ္လြန္ခဲ့ရာ ေနာင္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရိွၿပီးေနာက္ သမၼတျဖစ္လာသူ တရားလႊတ္ေတာ္တရား၀န္ႀကီး ေဒါက္တာဘဦး က ဇီ၀ိတဒါန ေဆးခန္းကုိ ဆက္လက္ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ လက္ရိွေနရာကို အလွဴေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူခဲ့သည္။ ေျမကြက္ႏွင့္အတူပါလာေသာ အိမ္ေဟာင္းႀကီးေပၚတြင္ ခုတင္ ၁၀ လံုးျဖင့္ ေဆး႐ံုငယ္အျဖစ္ စတင္ခဲ့သည္။ ေဆး႐ံုအေဆာက္အအံု ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ ၆.၁၂.၁၉၅၂ ရက္ေန႔တြင္ ေဆး႐ံုသစ္ႀကီးအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ဇီ၀ိတဒါနေဆး႐ံု ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ႐ွင္သန္ေရးမွာ အလွဴေငြေပၚတြင္သာ အားထားရပါသည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေဆးရံုႀကီးသို႔ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈၿပီး ၁ ႏွစ္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၇၀၀၀၀ ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ ေထာက္ပံ့ေငြ ရပ္ဆိုင္းသြားသျဖင့္ ေငြေၾကးအခက္အခဲႏွင့္ ႀကံဳခဲ့ရျပန္သည္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ေဆး႐ံု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔၏ ၾသ၀ါဒကုိခံယူရာ၊ ဇီ၀ိတဒါနေဆးရံုကုိ အလွဴေငြပုိမုိ ရ႐ွိေစရန္အတြက္ ဇီ၀ိတဒါန သံဃာ့ေဆး႐ံုအျဖစ္ အမည္ေျပာင္းရန္အႀကံျပဳသျဖင့္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ဇီ၀ိတဒါနသံဃာ့ေဆးရံု ဟု အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

ဤသို႔ျဖင့္ အလွဴေငြမ်ား ပိုမိုရ႐ွိလာၿပီး အေဆာက္အအံုသစ္မ်ားလည္း တိုးတက္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ရာ ခုတင္ ၁၀၀ ဆံ့ ေဆး႐ံုႀကီးအဆင့္သို႔ ေရာက္႐ွိလာခဲ့သည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ သီလရွင္ေဆးရံု တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕မွ ၾသ၀ါဒစရိယ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကို ပင့္ဖိတ္၍ ၾသ၀ါဒခံယူခဲ့ရာ ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ ပဲခူးၿမိဳ႕မဆရာေတာ္ႀကီး အမွဴးျပဳေသာ ဆရာေတာ္ ၁၀ ပါး ၾကြေရာက္ခဲ့ၿပီး ၀ိနည္းေတာ္ႏွင့္အညီ သံဃာ့ေဆး႐ံုႏွင့္ အလွမ္းကြာေ၀းသည့္ေနရာတြင္ သီလ႐ွင္ေဆး႐ံုေဆာက္လုပ္ရန္ ၾသ၀ါဒ ေပးခဲ့၍ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ပႏၷက္႐ိုက္မဂၤလာက်င္းပၿပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ၃ ထပ္ အေဆာက္အအံုကိုလည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ၄ ထပ္ အေဆာက္အအံုကိုလည္းေကာင္း ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ယေန႕ဇီ၀ိတဒါသံဃာ့ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ သံဃာေတာ္အပါး ၁၀၀ ႏွင့္ သီလ႐ွင္အပါး ၅၀ ကို အတြင္းလူနာအျဖစ္ လက္ခံကုသေပးႏိုင္ငံသည့္အျပင္ သံဃာေတာ္၊ သီလ႐ွင္၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္၊ ျပင္ပ လူနာဌာန ၃ ခု၊ သံဃာ/အမ်ိဳးသား၊ သီလ႐ွင္/အမ်ိဳးသမီးတို႔ အတြက္ ခြဲစိတ္ခန္းႀကီး ၂ ခု၊ မ်က္စိ ခြဲစိတ္ခန္းႀကီး ၁ ခုႏွင့္ နား/ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္းအတြက္ ခြဲစိတ္ခန္းငယ္ ၁ ခု ဖြင့္လွစ္ထားရိွပါသည္။

ေဆး႐ံုတြင္ ၀န္ထမ္းဆရာ၀န္မ်ားအျပင္ လုပ္အားေပးေနေသာ ေစတနာဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား ၁၀၀ ေက်ာ္႐ွိသည္။ ပါေမာကၡမ်ား၊ အၿငိမ္းစားပါေမာကၡမ်ား၊ တပ္မေတာ္ေဆး႐ံုမွ အၿငိမ္းစား ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားပါ႐ွိရာ ယင္းတို႔အနက္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾက၍ အထူးကု ၁၈ မ်ိဳးကို သံဃာေတာ္/ သီလ႐ွင္မ်ားအား ကုသိုလ္ျဖစ္ ကုသေပးလ်က္႐ွိရာ ခြဲစိတ္ကုသ လူနာမ်ား၊ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္း၊ သြား၊ အ႐ိုးအေၾကာအဆစ္၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္း၊ အူလမ္းေၾကာင္း၊ ႏွလံုးေရာဂါ စသည့္ အထူးကုလူနာမ်ားကိုပါ လက္ခံကုသေပးေနရေသာ ေဆး႐ံုႀကီးအျဖစ္ ေရာက္ရိွေနၿပီျဖစ္သည္။

လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္လည္း ျပင္ပလူနာဌာန ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး ႐ံုးဖြင့္ရက္မ်ားတြင္ နံနက္ ၈ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိ ဆရာ၀န္ ၄ ဦးက  ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေ႐ြး၊ ဘာသာမေ႐ြး၊ က်ား/မ မေ႐ြး အခမဲ့စမ္းသပ္၍ သာမန္ေရာဂါမ်ားအတြက္ ေဆးကို ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသည္အထိ အခမဲ့ေပးလွဴလ်က္႐ွိသည္။ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ကုသျခင္းအတြက္ ေငြေပးရန္မလုိဘဲ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား ၫႊန္းသည့္ေဆးကုိမူ မိမိဘာသာ ၀ယ္ယူရပါသည္။

အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ခြဲစိတ္ကုသရန္ လုိအပ္ေသာလူနာမ်ားအေနျဖင့္ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ႀကီးသို႔ ခြဲစိတ္ခေပးရန္ မလိုအပ္ပါ။ ခြဲစိတ္ခန္း အသံုးျပဳျခင္းအတြက္လည္းေကာင္း၊ လက္ေထာက္ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း ေငြေၾကးေပးရန္မလိုဘဲ သတ္မွတ္ထားေသာ သာမန္ခြဲစိတ္ခကို ေပးလွဴၾကရပါသည္။

ဇီဝိတဒါန သံဃာ့ေဆးရုံႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိရွိလိုပါက  www.jivitahospital.org  တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ၿပီး ဆက္သြယ္လိုပါက ေဆး႐ံုႀကီးတည္႐ွိရာ အမွတ္ ၃၈၊ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဖုန္းနံပါတ္ ၅၅၇၇၃၃၊ ၅၄၁၇၉၅၊ ၅၄၅၇၈၂၊ အီးေမးလ္  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. တို႔သုိ႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။     ။

Last modified on Friday, 16 March 2012 22:58
You are here: Home ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာျမန္မာမ်ား Honorable Citizens လက္႐ိွ ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ား current activists ရန္ကုန္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဇီဝိတဒါန သံဃာ့ေဆး႐ုံႀကီး