Wednesday, 09 April 2014 00:27

စတုတၳအႀကိမ္ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ ဆုရွင္ “အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပညာေရးကြန္ရက္”

ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္းက ယခုႏွစ္ စတုတၳအႀကိမ္ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ဆုရွင္အျဖစ္ “အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပညာေရးကြန္ရက္” ကို ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

          ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အထူးဆု ၃ ဆုကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး ဆုရွင္မ်ားအျဖစ္ ျမန္မာ့လူမႈဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကြန္ရက္မွ ဦးေနမ်ဳိးဇင္၊ “လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္း ပန္းရဲ႕လမ္း” လူမႈကြန္ရက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ခဲ့သူ ဦးရဲလြင္(မဇၥ်ိမလႈိင္း)၊ တႏိုင္တပိုင္ ေသာက္ေရသန္႔နည္းပညာ ျဖန္႔ေဝေနသူ ဦးသန္းႏိုင္ တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

Last modified on Wednesday, 09 April 2014 06:03

Media

You are here: Home ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာျမန္မာမ်ား Honorable Citizens ျပည္သူ႕ဂုဏ္ရည္ ဆု႐ွင္မ်ား Awardees စတုတၳအႀကိမ္ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ ဆုရွင္ “အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပညာေရးကြန္ရက္”